Kontakt i lokacija

MATEL d.o.o.
Magazinska 11
10000 Zagreb

Tel: +385 1 3042 333
Fax: +385 1 3042 444
OIB: 11899215110
info@matel.hr

Direktor
Ivan Matijević
ivan.matijevic@matel.hr

Tehnička priprema za ponude i proizvodnju ormara
Marko Galić, bacc.ing.el.
marko.galic@matel.hr

Voditelj elektro radova
Dražen Žardin
drazen.zardin@matel.hr

Knjigovodstvo
Žana Jukić
zana.jukic@matel.hr

Za google maps lokaciju kliknite ovdje.